No 18. septembra līdz 1. oktobrim 12. klases skolēni ir aicināti pieteikties dalībai Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes rīkotajai Jauno juristu universitātei!

Jauno juristu universitāte piedāvā 12. klases skolēniem iepazīt jurista profesijas daudzpusīgumu, gūt ieskatu jurisprudences studijās un papildināt zināšanas un prasmes tiesību nozarē pie vadošajiem Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēkiem.  

Programmas ietvaros skolēni reizi mēnesī sestdienās no oktobra līdz februārim apmeklē nodarbības Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kurās gūst priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm – pamatjautājumiem civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās tiesībās u. c.  

Dalība Jauno juristu universitātē ir bez maksas, turklāt projekta norise organizēta tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē.  

Projekta noslēgumā dalībniekiem tiek organizēts pārbaudījums – zināšanu tests par Jauno juristu universitātes laikā apgūtajiem tematiem.  

Visi Jauno juristu universitātes absolventi, kas apmeklējuši Jauno juristu universitāti un sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumu saņem diplomu par dalību projektā. Savukārt trīs augstāko rezultātu ieguvēji garantē sev valsts budžeta finansētu studiju vietu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” vai profesionālā bakalaura studiju programmas "Pirmstiesas izmeklēšana" 1. kursā, bet tie dalībnieki, kuri noslēguma pārbaudījumā būs ieguvuši 70 % no vērtējuma, saņems 50 papildus punktus uzņemšanā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmā.  

2023./2024. mācību gada ietvaros maksimālais uzņemamo dalībnieku skaits – 80 skolēni. Pirmā nodarbība plānota 14. oktobrī. Nodarbības notiks Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes telpās – Raiņa bulvāri 19, Rīgā. 

Lai pieteiktos Jauno juristu universitātei, pretendentam jāaizpilda pieteikuma anketa. Ievērojot dalībnieku skaita ierobežojumus, pretendentu anketas tiks izvērtētas un rezultāti tiks paziņoti pretendentiem e-pastā līdz 5. oktobrim.  

Pieteikšanās anketa pieejama šeit.  

 

Dalīties