Pieteikšanās Jauno juristu universitātei 2022./2023

Pieteikšanās ir noslēgusies. 

Nākamā dalībnieku uzņemšana Jauno juristu universitātē notiks 2023./2024. m.g.