Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pasākuma norišu plāns 2018. gada rudenī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.10.2018

Jauno juristu universitātes norises ieplānotas tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības norisināsies reizi mēnesī, sestdienās, no oktobra līdz februārim.

Programmas apguves gaitā skolēni iepazīs Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu, iegūs priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm – pamatjautājumiem civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās. Katru tematu ievadīs teorētiska lekcija, kurā iegūtās zināšanas skolēni papildinās un nostiprinās praktiskā nodarbībā, apmeklējot juristus - praktiķus darba vietā, vērojot un inscenējot tiesas procesu, kā arī risinot juridiskas problēmsituācijas - kāzusus.

13. oktobris

LaiksNodarbībaMācībspēks

10:30-11:00

LU Juridiskā fakultāte un jurista profesija

Juridiskās fakultātes dekāne, asoc.prof. Anita Rodiņa

11:00-12:00

Ievads civiltiesībās

Doc. Vadims Mantrovs

12:00-12:30

Pārtraukums

 

12:30-13:30

Civilprocesa pamati

Pasn. Martins Osis

13:30-13:40Pārtraukums

14:00

Praktiskā nodarbība

 

 

10. novembris

LaiksNodarbībaMācībspēks

10:30-11:30

Ievads administratīvajās tiesībās

Doc. Edvīns Danovskis

11:30-12:00

Pārtraukums

 

12:00-13:00

Ievads konstitucionālajās tiesībās

Doc. Jānis Pleps

13:30-13:40

Pārtraukums

 

14:00

Praktiskā nodarbība

 


8. decembris

LaiksNodarbībaMācībspēks

10:30-11:30

Ievads krimināltiesībāsDokt. Armands Smans

11:30-12:00

Pārtraukums

 

12:00-13:00

Ievads kriminālprocesā

Dokt. Armands Smans

13:00-13:15

Pārtraukums

 

13:15

Praktiska nodarbība - kāzusu risināšana

 

 

12. janvāris

LaiksNodarbībaMācībspēks

10:30-11:30

Starptautisko privāttiesību pamati

Asoc. prof. Inga Kačevska

11:30-12:00

Pārtraukums

 

12:00-13:00

Ievads starptautisko publisko tiesību aktualitātēs

Lekt. Māris Lejnieks

13:00-13:15

Pārtraukums

 

13:15

Praktiska nodarbība - tiesas procesa izspēle

 

 

9. februāris

LaiksNodarbība

10:30-11:30

Noslēguma pārbaudījums

12:30- ...

Jauno juristu universitātes izlaidums, labāko skolēnu paziņošana