Pasākuma norišu plāns 2019. gada rudenī

Jauno juristu universitātes norises ieplānotas tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības norisināsies reizi mēnesī, sestdienās, no oktobra līdz februārim.

Programmas apguves gaitā skolēni iepazīs Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu, iegūs priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm – pamatjautājumiem civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās. Katru tematu ievadīs teorētiska lekcija, kurā iegūtās zināšanas skolēni papildinās un nostiprinās praktiskā nodarbībā, apmeklējot juristus - praktiķus darba vietā, vērojot un inscenējot tiesas procesu, kā arī risinot juridiskas problēmsituācijas - kāzusus.

26. oktobris

LaiksNodarbībaMācībspēks

10.30-11.00

LU Juridiskā fakultāte un jurista profesija

Juridiskās fakultātes dekāne, asoc.prof. Anita Rodiņa

11.00-12.00

Ievads krimināltiesībās

Dokt. Armands Smans

12.00-12.30

Pārtraukums

 

12.30-13.30

Ievads civiltiesībās

Doc.Vadims Mantrovs

13.30-13.40Pārtraukums 

14.00

Praktiskā nodarbība