Programma

Jauno juristu universitātes norises ieplānotas tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības norisinās reizi mēnesī, sestdienās, no oktobra līdz februārim.

Programmas apguves gaitā skolēni iepazīs Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu, iegūs priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm – pamatjautājumiem civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās. Katru tematu ievadīs teorētiska lekcija, kurā iegūtās zināšanas skolēni papildinās un nostiprinās arī praktiski, risinot juridiskas problēmsituācijas (kāzusus) un inscenējot tiesas procesu.