12. novembrī notika Jauno juristu universitātes 2022./2023. m.g. otrā nodarbība, kurā JJU dalībnieki noklausījās četras lekcijas. Par konstitucionālajām tiesībām lekciju vadīja profesors Ringolds Balodis. Dienas turpinājumā par kriminālprocesu stāstīja Ērika Gribonika, bet lekciju “Ievads administratīvajās tiesībās” vadīja docents Edvīns Danovskis.

Sirsnīgs paldies Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājai Daigai Vilsonei par skolēnu iepazīstināšanu ar Latvijas tiesu sistēmu, Rīgas apgabaltiesas vēsturi, ikdienas darbu un  tiesneša amatu.

Uz tikšanos nākamajā nodarbībā 10. decembrī!

Dalīties