No 5. līdz 19. septembrim 12. klases skolēni ir aicināti pieteikties dalībai Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) rīkotajai Jauno juristu universitātei (JJU).

Jau vairākus gadus LU Juridiskā fakultāte dod iespēju 12. klases skolēniem, kuriem interesē tiesību zinātne un savu nākotni vēlas saistīt ar jurisprudenci, piedalīties Jauno juristu universitātes nodarbībās. Programmas apguves gaitā skolēni iepazīst Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu, gūst priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm – pamatjautājumiem civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās.

Jauno juristu universitātes norise plānota tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības norisināsies reizi mēnesī, sestdienās, no oktobra līdz februārim. Dalība Jauno juristu universitātē ir bez maksas. Nodarbību cikla noslēgumā dalībniekus sagaida pārbaudījums, kas ietver jautājumus par JJU laikā apgūtajiem tematiem. Visi sekmīgie absolventi saņems diplomu, bet trīs augstāko rezultātu ieguvēji garantēs sev valsts budžeta finansētu studiju vietu LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 1. kursā. Savukārt tie dalībnieki, kuri noslēguma pārbaudījumā būs ieguvuši 70% no vērtējuma, saņems 50 papildus punktus uzņemšanā LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmā.

Jauno juristu universitātē 2022./2023. m.g. maksimālais uzņemamo dalībnieku skaits ir 70 skolēni. Tāpēc piesakoties, pretendentam ir jāuzraksta īsa motivācija, kāpēc vēlas piedalīties JJU. Rezultāti tiks paziņoti dalībniekiem e-pastā pēc 19. septembra.

Nodarbības šogad notiks klātienē LU Juridiskajā fakultātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Pieteikšanās anketa šeit.

Dalīties