Paldies visiem, kuri bija reģistrējušies un apstiprināja dalību Jauno juristu universitātē (JJU)!  

Aicinām visus 12. klašu skolēnus, kuri bija reģistrējušies un apstiprinājuši dalību JJU, ieskatīties savos apstiprinājuma anketās norādītajos Gmail e-pastos, kur pieejama informācija par tālāk veicamajām darbībām, lai veiksmīgi sagatavotos pirmajai nodarbībai 17. oktobrī. 

 

Pārējos, kuriem mācībās 12. klasē vēl tikai priekšā, gaidīsim nākamajā mācību gadā! Sekojiet līdzi informācijai: www.jaunojuristuuniversitate.lu.lv

Uz tikšanos!  

Dalīties