Lai Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajai fakultātei piesaistītu patiesi ieinteresētus un studijām motivētus reflektantus, fakultāte izveidojusi Jauno juristu universitātes nodarbību ciklu 12. klašu skolēniem. Dalībai projektā tiek uzņemti 50 skolēni, savukārt nodarbības vada Juridiskās fakultātes mācībspēki - tiesību eksperti ar ievērojamu akadēmisku un praktisku pieredzi.

Jauno juristu universitātes dalībnieki zināšanas apgūst ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – gan nodarbībās risinot kāzusus, gan dodoties ekskursijās un apmeklējot nozares praktiķus. Otrās nodarbības noslēgumā skolēni apmeklēja Latvijas Republikas Augstāko tiesu un Satversmes tiesu.

Viesojoties Augstākajā tiesā, skolēni tika iepazīstināti gan ar Tiesu pils vēsturi, gan ar Senāta kā tiesu varas institūta vēsturi. Tika sniegts ieskats Latvijas tiesu sistēmā kopumā, kā arī Augstākās tiesas darbā. Skolēni uzzināja par Augstākās tiesas struktūru un kompetenci, to kā atšķiras lietu izskatīšana kasācijas instances tiesā un pirmās un otrās instances tiesās, kā arī par Augstākās tiesas lomu tiesu sistēmā. Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja aplūkot tiesas sēžu zāles, kā arī Kārļa Zemdegas veidoto skulptūru “Taisnība”. 

Apmeklējot Satversmes tiesu, skolēniem tika stāstīts par Satversmes tiesas izveides vēsturi, tās nozīmi un kompetenci Latvijā kā demokrātiskā tiesiskā valstī, kā arī par Satversmes tiesnešu un viņu palīgu darba ikdienu. Ekskursijas ietvaros skolēniem tika izrādīta Satversmes tiesas ēka un sniegta izglītojoša prezentācija Satversmes tiesas sēžu zālē, kurai sekoja arī interaktīva zināšanu pārbaude. Turklāt ikvienam Jauno juristu universitātes dalībniekam tika dota iespēja uz mirkli sajusties kā Satversmes tiesas tiesnesim, apsēžoties tiesneša krēslā. 

 

Paldies Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai, kā arī personīgi Vitai Bērziņai, Baibai Katajai, Lolitai Bērziņai, Andrim Pumpišam un Evai Vīksnai par laipno uzņemšanu

Dalīties