Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pasākuma norišu plāns 2016. gada rudenī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.02.2017

Jauno juristu universitātes norises ieplānotas tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības norisināsies reizi mēnesī, sestdienās, no oktobra līdz februārim.

Programmas apguves gaitā skolēni iepazīs Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu, iegūs priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm – pamatjautājumiem civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās. Katru tematu ievadīs teorētiska lekcija, kurā iegūtās zināšanas skolēni papildinās un nostiprinās praktiskā nodarbībā, apmeklējot juristus - praktiķus darba vietā, vērojot un inscenējot tiesas procesu, kā arī risinot juridiskas problēmsituācijas - kāzusus.

Nodarbības ieplānotas 2016.gada 29. oktobrī, 12. novembrī, 10. decembrī, 14. janvārī un 11. februārī no pl. 10:30 - 15:00. 

1.nodarbību diena

LaiksNodarbībaMācībspēks

10:30-11:00

LU Juridiskā fakultāte un jurista profesija

Juridiskās fakultātes dekāne, asoc.prof. Anita Rodiņa

11:00-12:00

Ievads civiltiesībās

Doc. Vadims Mantrovs

12:00-12:30

Pārtraukums

 

12:30-13:30

Civilprocesa pamati

Pasn. Martins Osis

13:30-13:40Pārtraukums

14:00

Ekskursija Tiesu pilī

 

 

2.nodarbību diena

LaiksNodarbībaMācībspēks

10:30-11:30

Ievads konstitucionālajās tiesībās

Doc. Jānis Pleps

11:30-12:30

Pārtraukums

 

12:30-13:30

Ievads administratīvajās tiesībās un procesā

Doc. Edvīns Danovskis

13:30-13:40

Pārtraukums

 

14:00

Ekskursija LR Satversmes tiesā

 


3.nodarbību diena

LaiksNodarbībaMācībspēks

10:30-11:30

Eiropas Savienības tiesību pamati (nodarbība norisināsies angļu valodā)

Asoc. viesprof. Christoph Schewe

11:30-12:30

Pārtraukums

 

12:30-13:30

Ievads starptautisko publisko tiesību aktualitātēs

Lekt. Māris Lejnieks

13:30-13:40

Pārtraukums

 

14:00

Praktiska nodarbība - kāzusu risināšana

 

 

4.nodarbību diena

LaiksNodarbībaMācībspēks

10:30-11:30

Ievads krimināltiesībāsDoc. Diāna Hamkova

11:30-12:00

Pārtraukums

 

12:00-13:00

Ievads kriminālprocesā

Doktorants Armands Smans

13:00-13:15

Pārtraukums

 

13:15

Praktiska nodarbība - tiesas procesa izspēle

 

 

Projekta noslēguma diena

LaiksNodarbība

10:30-11:30

Noslēguma pārbaudījums

11:30-11:40

Pārtraukums

11:40-12:30

Ekskursija Juridiskās fakultātes ēkā

12:30- ...

Jauno juristu universitātes izlaidums, labāko skolēnu paziņošana