Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Juridiskā fakultāte turpina Jauno juristu universitātes tradīciju
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.03.2017

Lai Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajai fakultātei piesaistītu patiesi ieinteresētus un studijām motivētus reflektantus, fakultāte izveidojusi Jauno juristu universitātes nodarbību ciklu 12.klašu skolēniem. Projektā piedalās 50 skolēni, savukārt nodarbības vada Juridiskās fakultātes mācībspēki - tiesību eksperti ar ievērojamu akadēmisku un praktisku pieredzi.

LU Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore Anita Rodiņa skaidro: „Jauno juristu universitāte izveidota, lai Latvijas vidusskolēnus iepazīstinātu ar jurista darbu un tā nozīmi sabiedrībā, radītu priekšstatu par Latvijas tiesību sistēmu un valsts iekārtu, tiesību zinātni un tās apakšnozarēm, kā arī popularizētu juridisko izglītību jauniešu vidū. No oktobra līdz februārim, skolēni izzinās jurista profesijas būtību un lomu tiesiskā, demokrātiskā valstī. Dalībnieki iepazīs Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu un iegūs priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm, apskatot pamatjautājumus civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās un Eiropas Savienības tiesībās.”

Programmā iekļautas teorētiskas un praktiskas nodarbības kas noritēs tiesas procesa izspēļu, juristu - praktiķu darba vietu apmeklējumu, juridisku problēmsituāciju - kāzusu risināšanas un citos veidos.

Reģistrācija nodarbībām 2017./2018. mācību gadā tiks organizēta 2017.gada augustā/septembrī. Par nodarbību cikla dalībnieku varēs kļūt ikvienas Latvijas vidusskolas 12. klases skolēns, kas nākotnē vēlas uzsākt tiesību studijas. Skolēniem aicināti savu dalību pieteikt, nosūtot elektronisku pieteikumu

Dalība Jauno juristu universitātē noris bez maksas, turklāt skolēnam tā var nodrošināt arī budžeta vietu, uzsākot studijas LU Juridiskajā fakultātē. Nodarbību cikla noslēgumā dalībniekus sagaida pārbaudījums, kas ietvers jautājumus par Jauno juristu universitātes laikā apgūtajiem tematiem. Visi sekmīgie absolventi saņems diplomu, bet trīs augstāko rezultātu ieguvēji garantēs sev valsts budžeta finansētu studiju vietu LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 1. kursā.

Jauno juristu universitātes nodarbību cikls tiek organizēts vienu reizi akadēmiskā gada laikā.

Papildu informācijai:
Madara Marija Ose
LU Juridiskās fakultātes sabiedrisko attiecību speciāliste
madara.ose@lu.lv, tālr. 67034466

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir tradīcijām un sasniegumiem tiesību zinātnē bagātākā juridiskā skola Latvijā. Šodien fakultātes septiņās īstenotajās studiju programmās kopumā ir vairāk nekā 1400 studējošo, tādējādi fakultāte joprojām ir lielākais tiesību zinātnes studiju realizētājs Latvijā.

Latvijas Universitātē ir plašākais studiju programmu piedāvājums Latvijā – tā piedāvā iegūt izglītību gan Humanitārajās un izglītības zinātnēs, gan Sociālajās un tiesību zinātnēs, gan Dabas un dzīvības zinātnēs. Latvijas Universitāte ir vienīgā Latvijas augstskola pasaules labāko universitāšu top 5% .