2022. gada 10. decembrī notika trešā Jauno juristu universitātes nodarbība. Sākumā dalībniekus uzrunāja LU Juridiskās fakultātes dekāne, prof. Kristīne Strada-Rozenberga, bet pēc tam sekoja doc. Dainas Oses vadītā lekcija “Civilprocesa pamati”.

Tiesību teorijas lekciju vadīja doc. Jānis Pleps, bet ar mediāciju dalībniekus iepazīstināja pasniedzēja un LU Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centra direktore Sandra Zīle Gereiša. Noslēgumā skolēni iepazina tiesas procesa izspēļu norisi, jo jau janvārī vairākiem dalībniekiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus sacensībās.

Lai gaišs un brīnumains svētku laiks!

Uz tikšanos janvārī!

Dalīties