Foto: JJU dalībniece Evelīna Inne

27. novembrī veiksmīgi tika aizvadīta otrā Jauno juristu universitātes nodarbība. LU Juridiskās fakultātes profesors Ringolds Balodis vadīja lekciju "Ievads konstitucionālajās tiesībās", ieskatu tiesību teorijā sniedza LU Juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps. Nodarbības noslēgumā skolēni klausījās LU Juridiskās fakultātes docenta Edvīna Danovska lekciju "Ievads administratīvajās tiesībās", kā arī piedalījās praktiskā nodarbībā. 

Uz tikšanos nākamajā JJU nodarbībā 11. decembrī!

Dalīties