2019. gada 14. decembrī Jauno juristu universitātes dalībnieki tikās ar lekt. Gunāru Kūtri un asoc.prof. Irēnu Kucinu, kuri dalījās ar savu profesionālo pieredzi jurista darbā. Paldies viņiem par iedvesmojošo tikšanos!    

Dalībnieki apmeklēja arī LU Bibliotēku Raiņa bulvārī, kur viņi tika iepazīstināti ar bibliotēkas plašajām iespējām (grāmatām, datu bāzēm, kopkatalogu). Paldies bibliotēkas darbiniekiem par sagatavoto prezentāciju un jauko uzņemšanu.

Dalīties