Lai Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajai fakultātei piesaistītu patiesi ieinteresētus un studijām motivētus reflektantus, fakultāte izveidojusi Jauno juristu universitātes nodarbību ciklu 12. klašu skolēniem. Dalībai projektā tiek uzņemti 50 skolēni, savukārt nodarbības vada Juridiskās fakultātes mācībspēki - tiesību eksperti ar ievērojamu akadēmisku un praktisku pieredzi.

LU Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore Anita Rodiņa skaidro: „Jauno juristu universitāte izveidota, lai Latvijas vidusskolēnus iepazīstinātu ar jurista darbu un tā nozīmi sabiedrībā, radītu priekšstatu par Latvijas tiesību sistēmu un valsts iekārtu, tiesību zinātni un tās apakšnozarēm, kā arī popularizētu juridisko izglītību jauniešu vidū. No oktobra līdz februārim, skolēni izzinās jurista profesijas būtību un lomu tiesiskā, demokrātiskā valstī. Dalībnieki iepazīs Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu un iegūs priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm, apskatot pamatjautājumus civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās un privātajās tiesībās.”

Programmā iekļautas teorētiskas un praktiskas nodarbības, kas noritēs tiesas procesa izspēļu, juristu - praktiķu darba vietu apmeklējumu, juridisku problēmsituāciju - kāzusu risināšanas un citos veidos.

Par nodarbību cikla dalībnieku aicināts kļūt ikvienas Latvijas vidusskolas 12. klases skolēns, kas nākotnē vēlas uzsākt tiesību studijas. Pieteikumi tiks izskatīti konkursa kārtībā. Pieteikšanās nodarbībām noris vienu reizi gadā - no 1. līdz 15. septembrim. Dalība Jauno juristu universitātē noris bez maksas, turklāt skolēnam tā var nodrošināt arī budžeta vietu, uzsākot studijas LU Juridiskajā fakultātē. Nodarbību cikla noslēgumā dalībniekus sagaida pārbaudījums, kas ietvers jautājumus par Jauno juristu universitātes laikā apgūtajiem tematiem. Visi sekmīgie absolventi saņems diplomu, bet trīs augstāko rezultātu ieguvēji garantēs sev valsts budžeta finansētu studiju vietu LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 1. kursā. Jauno juristu universitātes nodarbību cikls tiek organizēts vienu reizi akadēmiskā gada laikā.

Lai pieteiktos, dodies uz https://www.jaunojuristuuniversitate.lu.lv/piesakies/

 

Papildu informācijai:
Daina Andrejeva
daina.andrejeva@lu.lv, tālr. 67034466

Dalīties